Η διαφήμιση στην πρόληψη της Υγείας

από Χρήστος Φιοράκης
596 αναγνώσεις

Φιοράκης Χρήστος (1), Κράνου Κωνσταντίνα (2), Κασσανής Κωνσταντίνος (3), Δουδούμη Φωτεινή (4), Μαρκαντώνη Ανδρονίκη (5) Φιλοπούλου Μαρία(6)

(1) Ψυχίατρος (PhD), Ε/Β΄ Κ.Ψ.Υ. Χαλανδρίου – Ψυχίατρος Οικοτροφείου «Αγγέλια» / Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματά», Αθήνα.

(2) Επόπτρια Κοινωνική Λειτουργός Δ.Ο.Μ., Αθήνα.

(3) Μαθηματικός, Μουσικός, Μουσικοθεραπευτής, Αθήνα. 

(4) Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Οικοτροφείου «Αγγέλια» / ΓΝΑ «Γ. Γεννηματά», Οικογενειακή Σύμβουλος, Ειδική Σύμβουλος Αυτισμού.

(5) Κοινωνική Λειτουργός Κ.Ψ.Υ. Χαλανδρίου -Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματά», Αθήνα.

(6) Ψυχίατρος, Διευθύντρια Κ.Ψ.Υ. Χαλανδρίου -Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματά», Αθήνα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διαφήμιση είναι η μονομερής, δομημένη, μη προσωπική επικοινωνία πληροφοριών, συνήθως (εκ φύσεως) πειστική, που επικοινωνεί με αγαθά, με υπηρεσίες και ιδέες μέσω διαφόρων μέσων. Η διαφήμιση είναι για να πληροφορεί, να πείθει και να υπενθυμίζει την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διαφημίζονται.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της μελέτης είναι μέσα από διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές, να τονιστεί η αναγκαιότητα καθώς και ο ρόλος της διαφήμισης στην πρόληψη και ενημέρωση τω πολιτών σε θέματα υγείας.

ΥΛΙΚΟ

Βιβλιογραφική διεθνής ανασκόπηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Η διαφήμιση συμβάλλει στην διαμόρφωση των κοινωνικών και καταναλωτικών προτύπων. Για να επιτευχθεί ο σκοπός και ο στόχος της καταφεύγει είτε στην επίκληση των συναισθημάτων, είτε στην επίκληση της λογική αναλύοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας σε σχέση με τις ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες διαφήμισης, αλλά στο χώρο της υγείας κυριαρχούν οι κοινωνικές διαφημίσεις που ωθούν μηνύματα κοινωνικού χαρακτήρα προκειμένου να ενημερωθεί ο πολίτης, να ευαισθητοποιηθεί ή και να αναλάβει δράση. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν οι καμπάνιες που γίνονται για θέματα πρόληψης όπως οι ιοί της γρίπης, του AIDS-HIV, κοινωνικής προσφοράς, διαχείρισης ψυχολογικών επιπτώσεων, κοινωνικές δράσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μία διαφήμιση για να θεωρείται επιτυχημένη θα πρέπει να έχει σαφείς και καθορισμένους στόχους. Επίσης τα τέσσερα βασικά στοιχεία της διαφήμισης είναι: το στοχευόμενο ακροατήριο, η αντίληψη για την υπηρεσία, τα μέσα επικοινωνιών και το διαφημιστικό μήνυμα. Ωστόσο οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ καταναλωτή και του διαφημιζόμενου, είναι η χημεία, η επικοινωνία, η απόδοση, και οι αλλαγές. Μια πετυχημένη διαφήμιση θα πρέπει να ενημερώνει, να πείθει και να υπενθυμίζει. Συμπερασματικά μια διαφήμιση θεωρείται επιτυχημένη όταν αυτή είναι έξυπνη, στοχευμένη και κυρίως μπορεί να τη θυμάται ο πολίτης.

You may also like

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν, για τη δική σας ενημέρωση και ασφάλεια Συμφωνώ Περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις