Ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες

από Χρήστος Φιοράκης
149 αναγνώσεις

Φιοράκης Χρήστος (1),  Κράνου Κωνσταντίνα (2), Δουδούμη Φωτεινή (3), Μαρκαντώνη Ανδρονίκη (4), Σαλάτα Σοφία (5),Φιλοπούλου Μαρία (6)

(1) Ψυχίατρος (PhD), Ε/Β΄ Κ.Ψ.Υ. Χαλανδρίου – Ψυχίατρος Οικοτροφείου «Αγγέλια» / Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματά», Αθήνα.

(2) Επόπτρια Κοινωνική Λειτουργός Δ.Ο.Μ., Αθήνα.

(3) Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Οικοτροφείου «Αγγέλια» / ΓΝΑ «Γ. Γεννηματά», Οικογενειακή Σύμβουλος, Ειδική Σύμβουλος Αυτισμού.

(4) Κοινωνική Λειτουργός Κ.Ψ.Υ. Χαλανδρίου -Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματά», Αθήνα.

(5) Επισκέπτρια Υγείας Κ.Ψ.Υ. Χαλανδρίου -Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματά», Αθήνα.

(6) Ψυχίατρος, Διευθύντρια Κ.Ψ.Υ. Χαλανδρίου -Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματά», Αθήνα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες των μεταναστών. Υπολογίζεται ότι περίπου 1.000 ασυνόδευτα παιδιά εισέρχονται ετησίως στην Ελλάδα. Τα παιδιά αυτά, λόγω της διπλής ευαλωτότητάς τους ( ασυνόδευτα και ανήλικα ), έχουν  ανάγκη  ειδικής  φροντίδας  και  προστασίας.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της μελέτης είναι να εστιάσει στο κρίσιμο ζήτημα των ασυνόδευτων  ανήλικων  μεταναστών στη  χώρα  μας

ΥΛΙΚΟ

Βιβλιογραφική ανασκόπηση και επιτόπιες  επισκέψεις  σε  αρμόδιους  φορείς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι συνιστούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία, που απαιτεί διπλή προστασία και μέριμνα. Ως παιδιά έχουν ανάγκη ειδικής φροντίδας, πόσο δε μάλλον, όταν δεν βρίσκονται υπό την προστασία ενός κηδεμόνα και βιώνουν την τραυματική εμπειρία της απώλειας ή του αποχωρισμού των γονέων τους. Ως μετανάστες φέρουν τις τραυματικές εμπειρίες των διωγμών και του φόβου από τις χώρες καταγωγής τους. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη πολιτικών από τις χώρες ασύλου για την υποδοχή, την προστασία και ενσωμάτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων. Η ανάπτυξη πολιτικών ένταξης θεωρείται κρίσιμης σημασίας, εφόσον για τα ασυνόδευτα παιδιά – μετανάστες, η ενσωμάτωση στη χώρα υποδοχής αποτελεί τις περισσότερες φορές «μονόδρομο».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον η κοινωνική πολιτική του Ελληνικού κράτους συνδράμει στην ενσωμάτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων. Κατά πόσο η Ελληνική κοινωνία και οι υπεύθυνοι φορείς, συνδράμουν στην αυτάρκεια, προστασία και ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας μας. Κατά πόσον συνάδουν η Ελληνικές με της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Διεθνείς επιταγές, στον τομέα της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών.

0 σχόλιο
0

You may also like

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν, για τη δική σας ενημέρωση και ασφάλεια Συμφωνώ Περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις