ekpa_logo

Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Σύγχρονη Μετανάστευση και Πρόσφυγες στην Ελλάδα

Γενικές Πληροφορίες :

 

    • Το πρόγραμμα διήρκησε 4 ακαδημαϊκούς μήνες.
    • Η παρακολούθηση του αντιστοιχεί σε 95 ώρες επιμόρφωσης και 7,92 βαθμούς ECVET.
    • Η διαχείριση του προγράμματος εφαρμόζει Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος : Παναγιώτης Ε. Πετράκης (Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: ΚΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και διευθυντής του Εργαστηρίου Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών)

 

Πληροφορίες για την εκπαίδευση στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής  Εκπαίδευσης  με τίτλο «Σύγχρονη Μετανάστευση και Πρόσφυγες στην Ελλάδα».

  • Τι είναι η μετανάστευση;
  • Ποιος μεταναστεύει;
  • Πώς αποφασίζει τον προορισμό του;
  • Κι όταν φτάσει τι: (πού) εργάζεται, (πού) εγκαθίσταται με την οικογένειά του ή κινείται σε παράλληλες παράτυπες διαδρομές;
  • Πώς τον αντιμετωπίζει το κράτος και η κοινωνία υποδοχής;
   Είναι όλοι οι μετανάστες ίδιοι;


Απλά, διαχρονικά ερωτήματα απαιτούν πολυδιάστατες, νηφάλιες απαντήσεις, οι οποίες εδράζονται στη συστηματική και σε βάθος γνώση και κατανόηση του υπό μελέτη αντικειμένου.


Η ανάγκη εμπεριστατωμένων απαντήσεων επιτείνεται όταν πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συγκυρίες πυροδοτούν δυναμικές, παράτυπες μεταναστευτικές διαδρομές προς την Ελλάδα σήμερα που η χώρα κρίνεται σε κάθε επίπεδο συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τι σηματοδοτεί και τι συνεπάγεται η «άφιξη» τους στην ελληνική επικράτεια για τους μετανάστες/αιτούντες άσυλο, τις κρατικές αρχές, τον απλό πολίτη, τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, την ΕΕ;


Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Σύγχρονη Μετανάστευση και Πρόσφυγες στην Ελλάδα» απηχεί την επιδίωξη να ανταποκριθεί στην ανάγκη εξοικείωσης, κατανόησης, ακόμα και περαιτέρω κατάρτισης του μελετητή, του εμπειρογνώμονα ή του ενδιαφερόμενου πολίτη σχετικά με το διαχρονικό φαινόμενο της διεθνούς μετανάστευσης. Η προσέγγιση είναι διεπιστημονική, με στόχο να δομήσει συστηματικά πολυδιάστατη γνώση του φαινομένου και της δημόσιας πολιτικής για τη διαχείρισή του και να παρέξει τα επιστημονικά εργαλεία πρακτικής αξιοποίησης της γνώσης αυτής.


Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο σπουδαστής είναι σε θέσει να προσεγγίσει επιστημονικά, αλλά και να χειριστεί αποτελεσματικά και με άρτιο τρόπο σε επαγγελματικό περιβάλλον (στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα) εξειδικευμένα ζητήματα συναφή με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, τη χορήγηση της προσφυγικής ιδιότητας, τις διακρίσεις και το ρατσισμό (ξενοφοβία, ισλαμοφοβία), την εμπορία ανθρώπων (human trafficking), τους ασυνόδευτους ανηλίκους, τη λειτουργία των hotspots, κ.ά., ως προς τη διαμόρφωση ή τον ανασχεδιασμό αντίστοιχων μέτρων πολιτικής και την αξιοποίηση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων/προγραμμάτων.

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Μέλος του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο www.fiorakis.gr έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό – συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τη διάγνωση – θεραπεία και συμβουλή των εξειδικευμένων ιατρών ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ο χρήστης θα πρέπει άμεσα να απευθυνθεί στον προσωπικό του ιατρό ή στο ΕΚΑΒ (τηλέφωνο: 166) . Η χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. ( Περισσότερα ) . Η ιστοσελίδα εναρμονίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας ( άρθρο 18 )

×