ΕΚΠΑ,Τηλεϊατρική και Υπηρεσίες Υγείας,Πληροφορική της Υγείας
Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Πληροφορική της Υγείας
Health Informatics

Γενικές Πληροφορίες :

    • Το πρόγραμμα διήρκησε 5 ακαδημαϊκούς μήνες.
    • Η παρακολούθηση του αντιστοιχεί σε 135 ώρες επιμόρφωσης και 11.25 βαθμούς ECVET.
    • Η διαχείριση του προγράμματος εφαρμόζει Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος : Παναγιώτης Ε. Πετράκης (Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Ιωάννης Μαντάς (Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών)

 

Πληροφορίες για τo Πρόγραμμα Συμπληρωματικής  Εκπαίδευσης  με τίτλο «Πληροφορική της Υγείας / Health Informatics».

Ο χώρος της Υγείας αποτελεί από την φύση του ένα ιδιόμορφο επιχειρησιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα στην οργάνωση και ροή των διαδικασιών κατά την παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, αλλά και από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις στην οργάνωση και επεξεργασία της ιατρικής και διαχειριστικής πληροφορίας που διακινείται μέσα σε αυτόν.

 

Η ιατρική πληροφορική παρέχει εύχρηστες και αποδοτικές λύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό του χώρου αλλά και στον ίδιο τον πολίτη / ασθενή που απαιτεί άμεση και αποδοτική ανταπόκριση στην ιατρική του περίθαλψη και παρακολούθηση.

 

Για την εφαρμογή της ιατρικής πληροφορικής και την υποστήριξη των ειδικών λειτουργικών απαιτήσεων του χώρου, αναπτύσσεται δυναμικά ο χώρος των Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣ) που υποστηρίζεται και εξαρτάται άμεσα από τις εξελίξεις στην περιοχή της τυποποίησης και των προτύπων, επιτυγχάνοντας τόσο την αυτοματοποίηση των λειτουργιών και της ροής των εργασιών και από την άλλη, τη δημιουργία δομών συνεπούς, ολοκληρωμένης, ασφαλούς και άμεσα προσβάσιμης πληροφορίας όπου και όταν αυτό καθίσταται σαν ανάγκη.

 

Ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης είναι να παρέχει τις βασικές γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζεται ένας Πληροφορικός της Υγείας ώστε να κατανοήσει πλήρως το ηλεκτρονικό αυτό περιβάλλον και την φύση και δομή της ιατρικής πληροφορίας, να αποκτήσει τις γνώσεις που απαιτούνται για να διαχειριστεί τις διαδικασίες και τα εργαλεία που εφαρμόζονται μέσα σε αυτόν τον χώρο, καθώς και να εισαχθεί άμεσα στα θέματα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης λύσεων που παρέχει η ιατρική πληροφορική.

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης ο εκπαιδευόμενος είναι ικανός να:

 • κατανοεί πλήρως το ηλεκτρονικό περιβάλλον της Υγείας και την φύση και δομή της ιατρικής πληροφορίας, και του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου
 • διαχειρίζεται τις διαδικασίες και τα εργαλεία που εφαρμόζονται μέσα σε αυτόν τον χώρο
 • εισαχθεί άμεσα στα γενικά και ειδικά θέματα και έννοιες του σχεδιασμού και της ανάπτυξης λύσεων που παρέχει η ιατρική πληροφορική
 • γνωρίζει την τρέχουσα κατάσταση στα επιτεύγματα της Ιατρικής Πληροφορικής κα πώς αυτά εφαρμόζονται
 • γνωρίζει τεχνολογίες και μεθοδολογίες που εφαρμόζονται κατά την ανάπτυξη λύσεων της πληροφορικής της Υγείας
 • εισαχθεί στον χώρο της τυποποίησης κα τον προτύπων που εφαρμόζονται στον χώρο
 • αντιλαμβάνεται τον πολυπολικό και παγκοσμιοποιημένο κόσμο καθώς και τις συνέπειες αυτού στην παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στις μελλοντικές επιχειρηματικές αποφάσεις
 • προσεγγίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας
 • αντιλαμβάνεται τη σημασία της στρατηγικής σκέψης για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Μέλος του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο www.fiorakis.gr έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό – συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τη διάγνωση – θεραπεία και συμβουλή των εξειδικευμένων ιατρών ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ο χρήστης θα πρέπει άμεσα να απευθυνθεί στον προσωπικό του ιατρό ή στο ΕΚΑΒ (τηλέφωνο: 166) . Η χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. ( Περισσότερα ) . Η ιστοσελίδα εναρμονίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας ( άρθρο 18 )

×