Αυτοκτονικός ιδεασμός σε έφηβους πρόσφυγες

από Χρήστος Φιοράκης
608 αναγνώσεις

*Φιοράκης Χρήστος* (1), Σαλάτα Σοφία (2), Σιούλα Ευαγγελία (3), Σακκέτου Αγγελική (3) Γεωργία Πουλάκη (4),

(1) PhD Ψυχίατρος, ΚΨΥ-ΓΝΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», τ. Ψυχίατρος δομή Ελαιώνα -PHILOS-AMIF/ ΚΕΕΛΠΝΟ, Αθήνα

(2) Επισκέπτρια Υγείας, ΚΨΥ-ΓΝΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Αθήνα

(3) Ψυχολόγος δομή Ελαιώνα -PHILOS-AMIF/ ΚΕΕΛΠΝΟ, Αθήνα

(4) Μαία, Συντονιστής δομή Ελαιώνα – PHILOS-AMIF/ ΚΕΕΛΠΝΟ, Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  κατάθλιψη  είναι  η  συχνότερη  ψυχιατρική  διαταραχή  στην  εποχή  μας. Μπορεί να επηρεάσει άτομα όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των εφήβων. Η κατάθλιψη μπορεί να οδηγήσει στον αυτοκτονικό ιδεασμό και αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο για μια επερχόμενη απόπειρα κυρίως σε εφήβους ( ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιών 15 και 18). Οι καταθλιπτικές διαταραχές απαντώνται συχνότερα σε προσφυγικούς πληθυσμούς.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναφερθεί ο κίνδυνος του αυτοκτονικού ιδεασμού μέσα από τις συχνές καταθλιπτικές εκδηλώσεις των προσφύγων εφήβων . Οι γονείς, οι γιατροί, οι φροντιστές, και οι φίλοι τους μπορούν να είναι σε θέση να εντοπίσουν εφήβους πρόσφυγες που μπορεί πιθανά να επιχειρήσουν αυτοκαταστροφική πράξη, ιδιαίτερα εκείνων που είχαν κάποια πρόσφατη αλλαγή στη συμπεριφορά τους.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Καταγραφή ιστορικού και συνεδρίες με το εξειδικευμένο προσωπικό (Ψυχίατρος και Ψυχολόγοι) όπως αυτό δραστηριοποιήθηκε κατά την λειτουργία του ιατρείου στην δομή φιλοξενίας προσφύγων, «Ελαιώνα», κατά το διάστημα 2017-2018 όπου εξετάστηκαν έφηβοι ηλικίας 14 έως 19 ετών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η κατάθλιψη σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη αυτοκτονία. Τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά και οι έφηβοι είναι πιο ευάλωτα για κατάθλιψη και αυτοκτονία. Στους έφηβους πρόσφυγες και ιδιαίτερα στους έφηβους από μονογονεϊκές οικογένειες, και στους ασυνόδευτους, απαντάται πιο συχνά ο αυτοκαταστροφικός ιδεασμός. Συνήθως παρουσιάζουν σημεία  με διαταραγμένη προσοχή, με πρόσφατη αλλαγή στη συμπεριφορά τους , με κοινωνική απόσυρση, με απότομη επιδείνωση της επίδοσης στο σχολείο , με άρνηση δραστηριοτήτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Φαίνεται πως τα καταθλιπτικά συμπτώματα που παρουσιάζουν συχνά οι έφηβοι πρόσφυγες αποτελούν το κύριο παράγοντα που οδηγεί σε απόπειρα αυτοκαταστροφής τους. Η άμεση αναζήτηση, με ερωτήσεις για αυτοκτονικές σκέψεις, μπορεί να εξωτερικεύσει σημαντικά θέματα που προκαλούν και συντηρούν τα άγχη του πρόσφυγα εφήβου. Ο εντοπισμός αυτών των ζητημάτων μπορεί, με τη σειρά του, να οδηγήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις βοήθειας.

You may also like

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν, για τη δική σας ενημέρωση και ασφάλεια Συμφωνώ Περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις